Nagy örömmel üdvözöljük a megújult honlapunkon. Profitáljon azáltal, hogy beregisztrál és váljon az Immunotic Közösség tagjává. Még ma!

A weboldalunkon az Ön által megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani partnereink részére.

A következő adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatást nyújtani partnereink számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról.

1. Az adatkezelő adatai:

Cégnév:

Immunotic Kft.

Székhely:

1068 Budapest Király u 80

Ügyfélszolgálat:

+36 30/722-9393

Cégjegyzékszám:

09-09-005586

Adószám:

23456770-2-42

2. A személyes adatok kezelése weboldalunk felkeresése során

Weboldalunk felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele nem kerül rögzítésre. Az Ön eszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím, a dátum és idő, böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak nem kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében nem gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítaná. Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat. Minden egyéb adatkezelés - az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével - kizárólag az itt foglalt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például regisztráció, felmérés, online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre.

3. Hírlevélre történő feliratkozás

Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre regisztrációja során, illetve a profiloldalán található jelölő négyzettel. Ebben az esetben a hírlevél küldése az Ön által regisztrációkor megadott e-mail címre történik. A hírlevelek küldését saját szerverrel végezzük, így az adatokat nem adjuk ki 3. félnek. A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat nem tartalmaznak. Jelenleg nem aktív, és nem küld hírlevelet a rendszerünk.

4. Vásárlással és egyéb üzleti tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelés

A weboldalunkon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Önnel való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, Önnek meg kell adnia személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés. Az Ön személyes adatait kizárólag az Önnel megkötött szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő számunkra a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Az Ön személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Amennyiben Ön szerződést köt velünk, címadatait logisztikai szolgáltatóink részére továbbítjuk annak érdekében, hogy megbízásunkból ki tudják szállítani az Ön által megrendelt árucikkeket. Ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelt árucikkek kiszállításáig tárolják logisztikai szolgáltatóink, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő logisztikai szolgáltatóink számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

5. Felhasználói fiók regisztrációja

Internetes áruházunk igénybe vételéhez kötelező felhasználói fiók használata. Ennek oka, hogy cégünk kis és nagykereskedés, áraink nem mindenhol publikusak, azok megtekintése csak partnereink számára engedélyezett. Ehhez azonosítanunk kell tudnunk ügyfeleinket, akiknek ezen okból kifolyólag regisztrálniuk kell weboldalunkon. Az ennek folyamán megadandó adatokra az így létrejövő szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amennyiben megszűnik cégünkkel a szerződéses viszonya, úgy adatait töröljük rendszerünkből. Ez alól kivétel ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Adatai módosítását, helyesbítését és törlését bármikor kérheti ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szerződéses viszonyban áll velünk, a szolgáltatás szerződésben vállalt teljesítéséhez szükséges adatokat csak a szerződés egyidejű felmondása mellett tudjuk törölni.

6. Sütik és nyomon követés

Annak érdekében, hogy honlapunkon az Ön számára lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett sütiket használunk. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az ön eszközén tárolunk. Az általunk használt süti az ön eszközén marad és lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy bejelentkezve maradhasson, elérje az utoljára látogatott termékeit és megjegyezhessük a különböző beállításai (mint például a kiválasztott nyelv). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy bizonyos esetekben vagy általában elutasítsa a sütiket. További információkat internetböngészője súgójában találhat. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, weboldalunk használhatósága korlátozott lehet. Az általunk használt süti mindenképpen szüksége a weboldalunk megfelelő működéséhez. Az ilyen sütik elutasítása esetén megváltozik a felhasználói élmény weboldalunk böngészésekor és ezért bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek weboldalunkon.

7. Felhasználói jogok

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz az 1. pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk).
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk).
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk).
 • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk).
 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk).
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk).
 • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Tisztelt Vásárlóink,

2018. május 25-től módosulnak a személyi adatok védelmével kapcsolatos kötelező jogi szabályozások. Életbe lép ugyanis az adatok védelméről és kezeléséről szóló 2016. április 27-i Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: ÁAR). Ezzel összefüggésben nyújtjuk át Vásárlóinknak és Potenciális Vásárlóinknak is jelen információcsomagot, melynek célja tájékoztatást adni arról, hogy miként dolgozzuk fel, hogyan kezeljük az Önök személyes adatait.

Az Adatkezelő

Az Önök személyes adatainak kezelője, az Adatkezelő – vagyis az a jogalany, aki döntést hoz az Önök személyes adatai feldolgozásának céljáról és annak módozatairól – az TME Hungary Kft. - melynek székhelye: Hermina út 17 "A" ép. 7.em. 1146 Budapest és Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. - melynek székhelye: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (továbbiakban TME). A személyes adatok megadása önkéntes, de nem nélkülözhető a vásárlási szerződés megkötéséhez és a későbbi szolgáltatások teljesítéséhez.

Információnyújtás a személyes adatok feldolgozásáról

személyes adatok védelmét érintő ügyekben Önök kapcsolatba léphetnek az Adatvédelmi Biztossal a dpo@tme.eu e-mail címen, vagy a székhelyünkre címzett levél útján.

Adatbekérés és feldolgozás célja

Azért kérjük be és dolgozzuk fel az Önök személyes adatait, mert azok nélkülözhetetlenek az Önökkel kötendő szerződés végrehajtása, vagyis a szolgáltatás elvégzése céljából (ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontja szerint), beleértve az alábbiakat:

 • Felhasználó regisztrálása a rendelési rendszerben valamint Felhasználó vevőszolgáltatásainak biztosítása beleértve a termékajánlatok bemutatását és a megrendelések realizálását (az ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontjának megfelelően);
 • panaszok és reklamációk kivizsgálása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
 • megkötött biztosítási szerződéssel kapcsolatos követelések behajtása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), melynek jogilag indokolt célja a követelésbehajtáshoz való jog;
 • adat archiválási célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
 • statisztikai célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), mely esetben az adatkezelő jogilag indokolt célja, hogy információval rendelkezzen az általunk folytatott tevékenységek statisztikájáról, ami lehetőséget biztosít tevékenységünk továbbfejlesztésére.

Felsoroltakon túl, a jogszabályok is megkövetelik tőlünk, hogy adózási és számviteli célokból kezeljük, feldolgozzuk az Önök személyes adatait.

Ezen kívül az Önök adatait marketing célú tevékenységekhez is feldolgozhatjuk, úm. termékeink és szolgáltatásaink promócióihoz. Ha mi ezt elektronikus eszközök mellőzésével tesszük, akkor az ilyen tevékenység jogalapját az ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontja képezi, mely szerint az adatkezelő jogilag indokolt célja, hogy marketing tevékenységet végezzen. Ugyanakkor viszont, ha ebből a célból elektronikus kommunikációs eszközöket (pl. e-mailt, telefont) veszünk igénybe, akkor - figyelembe véve az erre vonatkozó egyéb jogszabályokat is – ezt a fajta adatfeldolgozást csak az Önök hozzájárulása alapján tehetjük (ÁAR 6. cikkely 1 bek. a) pontja alapján).

Akikhez az adatok eljuthatnak

Az Önök személyes adatai továbbíthatók olyan egyéb jogalanyok számára, akik az Önök adatait a saját nevükben dolgozzák fel, ilyenek pl. többek között:

 • postai vagy futárszolgáltatási tevékenységet folytató jogalanyok;
 • bankok – jogalap nélkül felvett szolgáltatások visszakövetelése céljából;
 • állami szervek vagy jogszabályok által felhatalmazott egyéb jogalanyok, bennünket terhelő kötelezettségek végrehajtása céljából (Államkincstár, végrehajtási szervek, stb.);
 • a mi tele-informatikai rendszereinket működtető személyek (hosting cégek, IT szolgáltatásokat végzők);
 • számunkra jogtanácsosi, könyvelési, adózási vagy tanácsadási tevékenységet végző szervezetek.

Az adatok tárolásának időtartama

Az Önök személyes adatainak tárolása a szerződéses kötelezettség (szolgáltatás teljesítés) fennállásának időpontjáig folytatódik, illetve azt követően is tart az alábbiak szerint:

 • Szerződésben foglalat adatokra vonatkozóan – szerződéssel összefüggő keresetek elévüléséig (maximum 10 évig a szerződés teljesítését követően);
 • Jogszabályokból következő elvárások miatt, különös tekintettel a könyvelési, számlázási, stb. dokumentumok megőrzési kötelezettségének időtartamára;
 • A szavatossággal és reklamációval kapcsolatos dokumentumokat a szavatossági időszak lejártát illetve a reklamáció megoldását követő 1 évig tároljuk;
 • Marketing jellegű célokból:
 • hozzájáruló nyilatkozat alapján történő adatfeldolgozás esetén – a hozzájárulás visszavonásáig;
 • a TME jogilag indokolt céljának teljesülése alapján történő adatfeldolgozás esetén – az ezzel szembeni kifogás emelés benyújtásának időpontjáig;
 • Kapcsolattartási űrlap használatával átadott adatok esetén – az esetleges igények elévülésének időtartamáig (maximum 3 évig).

Adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságok

Önöket megilleti a saját adataikhoz való hozzáférés joga, azok módosításának, törlésének, a feldolgozás korlátozásának és adatok továbbításának joga, kifogásolás joga valamint az adatkezelésre adott hozzájáruló nyilatkozatuk tetszőleges időpontban történő visszavonásának joga tekintet nélkül annak a jogalapnak a fennállására, mely alapján az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonását megelőzően folytatódott (amennyiben az adott adatkezelés hozzájárulás alapján történik).

Előbbieken túl, olyan eseten, amikor Önök úgy vélik, hogy az általunk folytatott adatkezelés sérti az ÁAR rendelkezéseit, Önöknek jogában áll panaszt benyújtani az adatkezelési felügyeleti szervhez.

Automatikus módon történő adatkezelés (vevőprofil alkotás)

Az Önök személyes adatainak feldolgozására automatikus módon fog sor kerülni (beleértve a vevőprofil alkotási formát), azonban ez Önökre nézve semmilyen jogkövetkezményekkel nem jár és úgyszintén nem befolyásolja az Önök helyzetét.

személyes adatok vevőprofil képzésre történő felhasználása abból áll, hogy a TME az Önök adatait bizonyos információk kiértékeléséhez, de különösen a személyes vevői preferenciák, érdeklődési körök elemzéséhez vagy azok prognosztizálásához dolgozza fel (beleértve az adatok automatikus módon történő feldolgozását is).